top of page
Colored-Pencils-In-Container

Promozzjoni

Pubblikazzjonijiet Xjentifiċi

Cavioni, V., Agliati, A., Conte, E., Gandellini, S., Lupica Spagnolo, M., Rossi, FM, Ornaghi, V., & Grazzani, I., (2021). PROMEHS: un programma d'intervento per promuovere la salute mentale a scuola. Presentazione orale all'interno del Simposio 2 “Interventi per lo sviluppo positivo dei giovani nei contest scolastici: modelli a confronto”. Ktieb Astratt. XXXIII Congresso Nazionale AIP - Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione, p.26-28. Bari, 20-23 ta’ Settembru 2021. Cacucci Editore: Bari. ISBN: 9788899068578.

 

Simões, C., Santos, M., Lebre, P., Canha, L., Santos, A., Fonseca, AM,. . . Matos, MG (2020). PROJETO PROMEHS - Promover a saúde mental nas escolas. Omnia, 10, pp 41-50.

Colomeischi, A. (2020). “ SĦUBIJA EWROPEA GĦALL-PROMOZZJONI TAS-SAĦĦA MENTALI FL-ISKOLA – OPPORTUNITÀ GĦALL-GĦALLIEMA ŻVILUPP PERSONALI U PROFESSJONALI” , f’XEJJIET U PROSPETTI TAS-SISTEMA TA’ EDUKAZZJONI U ŻVILUPP TA’ TAĦRIĠ PROFESSJONALI TA’ EDUKATURI, Lumen, pp. 139-154.

Cefai, C., Downes, P., Cavioni, V. (2020) Rapport NEST għall-Kummissjoni Ewropea bit-titlu “ A formative, inclusive, whole school approach to the assessment of social and emotional education in the EU” (2020)

Cavioni, V., Grazzani, I., Agliati, A., Conte, E., Ornaghi, V. (2019). " Il-proġett PROMEHS: kurrikulu komprensiv b'ħafna komponenti biex jippromwovi s-saħħa mentali fl-iskejjel" F'A., Zsolnai & A., Rausch (Eds.) Is-7 Netwerk Ewropew għall-Konferenza Soċjali u Emozzjonali "Benessri u Żvilupp Soċjali, Emozzjonali" . 29-31 ta’ Awwissu, Budapest (Ungerija) . Ktieb tal-Astratti. Budapest: ELTE, p. 92. ISBN 978-963-284-904-1

Posters

Cavioni, V., Grazzani, I., Agliati, A., Conte, E., Ornaghi, V. (2019). "PROMEHS. Un programma evidence-based per promuovere la salute mentale a scuola." (traduzzjoni bl-Ingliż: PROMEHS. Programm ibbażat fuq l-evidenza biex jippromwovi s-saħħa mentali fl-iskola. ) [Open Poster]

XII Edizione Giornate Nazionali della Società Italiana di Psicologica Positiva “Metodi e tecniche in psicologia positiva: nuovi orizzonti per la ricerca e l'intervento”. 14-15 ta’ Ġunju 2019, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Cefai, C. (2019). "Il-proġett PROMEHS: kurrikulu bbażat fuq l-evidenza biex jippromwovi s-saħħa mentali fl-iskejjel", Konferenza Internazzjonali "Politika, Prattiki u Kwalifiki fl-Edukazzjoni Bikrija tat-Tfulija" Konferenza MOV-UP, 18-19 ta' Ottubru, 2019. Istanbul, Turkija

Cavioni, V., Grazzani, I., Agliati, A., Conte, E., Ornaghi, V., Lupica Spagnolo, M., Rossi, FM, Cefai, C.  (2019). "Il-proġett PROMEHS: kurrikulu bbażat fuq l-evidenza biex jippromwovi s-saħħa mentali fl-iskejjel." Konferenza Internazzjonali “Politika, Prattiki u Kwalifiki fl-Edukazzjoni Bikrija tat-Tfulija” Konferenza MOV-UP, 18-19 ta’ Ottubru, 2019. Istanbul, it-Turkija

 

Cavioni V., Grazzani I., Agliati A., Conte E., Ornaghi V. (2019). "Il-promozzjoni tas-saħħa mentali fl-iskola. Kurrikulu bbażat fuq l-evidenza biex jifforma politika madwar l-Ewropa." Skambju ta' Tagħlim Soċjali u Emozzjonali 2019 (Chicago, l-Istati Uniti)

Sanja Tatalović Vorkapić u Tanja Đoić. (2019). "L-għoti tas-setgħa lill-benesseri tat-tfal fil-Kroazja: preżentazzjoni tal-proġett PROMEHS" . Konferenza Internazzjonali Xjentifika u Arti Temi Kontemporanji fl-Edukazzjoni – CTE (Żagreb, il-Kroazja)

bottom of page