top of page
It-3 Laqgħa tal-Imsieħba

It-tielet laqgħa tal-imsieħba saret fl-Università ta’ Malta, fiċ-Ċentru għar-Reżiljenza u s-Saħħa Soċjo-Emozzjonali bejn it-23 u l-24 ta’ Settembru 2019.

L-għan tal-laqgħa kien li tiddiskuti aspetti essenzjali tal-ħidma li t-tim se jwettaq fix-xhur li ġejjin u, b'mod partikolari:

  • Id-disinn ta' riċerka u l-protokoll għall-ġbir ta' data

  • L-istrumenti tar-riċerka

  • L-etika u l-pussess tad-data

IMG_1645.jpg

It-tim tal-PROMEHS jiddiskuti waqt it-tielet laqgħa tagħhom - Settembru 2019

Gallerija tar-Ritratti
bottom of page