It-3 Laqgħa tal-Imsieħba

It-tielet laqgħa tal-imsieħba saret fl-Università ta’ Malta, fiċ-Ċentru għar-Reżiljenza u s-Saħħa Soċjo-Emozzjonali bejn it-23 u l-24 ta’ Settembru 2019.

L-għan tal-laqgħa kien li tiddiskuti aspetti essenzjali tal-ħidma li t-tim se jwettaq fix-xhur li ġejjin u, b'mod partikolari:

  • Id-disinn ta' riċerka u l-protokoll għall-ġbir ta' data

  • L-istrumenti tar-riċerka

  • L-etika u l-pussess tad-data

It-tim tal-PROMEHS jiddiskuti waqt it-tielet laqgħa tagħhom - Settembru 2019

Gallerija tar-Ritratti

INDIRIZZ

Università ta’ Milano-Biococa

Dipartiment tax-Xjenzi Umani għall-Edukazzjoni “R. Massa”

Pjazza tal-Ateneo Ġdid, 1

20126, Milan, l-Italja

Binja U6, 4 Sular

 
promehs.italy@gmail.com
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Facebook Basic Black

© 2019 by Lab-PSE