top of page

Promozzjoni

Laqgħat ma’ dawk li jfasslu l-Politika

May 2022 - Peer Learning Activity (PLA) on Psychosocial Support for Refugee Learner

On 19th and 20th May 2022, the European Commission - DG EAC organized a Peer Learning Activity (PLA) on Psychosocial Support for Refugee Learners, with the aim of promoting peer learning on effective school and community responses to refugee learner psycho-social needs.

Key stakeholders from each Member State were invited to attend the PLA. The PLA included a Virtual Exhibition featuring programmes providing psychosocial support for refugee learners and relevant teacher training. PROMEHS was one of the four projects which was invited to participate in the Virtual Exhibition, and Prof Celeste Simoes presented the PROMEHS project on behalf of the PROMEHS team. She spoke about the PROMEHS journey starting from the development of the curriculum, training and implementation, and evaluation of the programme. 

February 2022 - 80th International Scientific Conference “Human, Technology and Quality of Education”of the University of Latvia,  Faculty of Education, Psychology and Art.

The PROMEHS project has been presented during the plenary session at the 80th International Scientific Conference titled “Human, Technology and Quality of Education, organized by the University of Latvia.

Chairs: Linda Daniela, Zanda Rubene

Invited keynotes: 

Anita Muižniece - Minister of Education and Science of Latvia
Linda Daniela - University of Latvia, Latvia
Valeria Cavioni - University of Milano-Bicocca, Italy
Dirk Ifenthaler - University of Manheim, Germany; University of Latvia, Latvia
Marc Depaepe - University of Latvia, Latvia; University of Leuven, Belgium
Heidi Hyytinen  - University University of Helsinki, Finland

Download the program

Download the PROMEHS presentation by Valeria Cavioni

 

May 2021 - Croatian National Assembly of Social Pedagogists

Anita Muižniece

Minister of Education and Science of Latvia
 

Mejju 2021 - Assemblea Nazzjonali Kroata tal-Pedagoġi Soċjali

Fit-12, 13 u 14 ta' Mejju 2021, l-Aġenzija Kroata għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ tal-Għalliema organizzat l -Assemblea Nazzjonali tal-Pedagoġi Soċjali bit-titlu "Strateġija Preventiva bħala Qawwa Skolastika, Modulu I". L-għan ta’ dan l-avveniment kien li jitjieb l-għarfien fil-qasam tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ programmi ta’ prevenzjoni fil-Kroazja, mill-valutazzjoni tal-ħtiġijiet, għall-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-intervent, sa l-evalwazzjoni. B’dan il-ħsieb, ġiet organizzata round table bl-isem “Preżentazzjoni ta’ attivitajiet fil-qasam tal-kura tas-saħħa mentali” u saret fi ħdan l-assemblea fit-12 ta’ Mejju 2021 mis-13.30-15.00. Il-kelliema tar-round table kienu: PhD Martina Ferić, prof., Fakultà tax-Xjenzi tal-Edukazzjoni u r-Riabilitazzjoni, Żagreb; PhD Ljiljana Muslić, Istitut Kroat tas-Saħħa Pubblika, PhD Miranda Novak, dok., Fakultà tax-Xjenzi tal-Edukazzjoni u r-Riabilitazzjoni, Żagreb; PhD Sanja Tatalović Vorkapić, Professur Assoċjat, Università ta' Rijeka; u PhD Darko Roviš, Dipartiment tas-Saħħa Pubblika tal-Kontea ta' Primorje-Gorje. F’din il-parti tal-assemblea, il-prof. Tatalović Vorkapić intalab jippreżenta l-proġett PROMEHS u l-kontribut tiegħu għall-iżvilupp tax-xjenzi tal-prevenzjoni, kif ukoll għat-titjib tas-saħħa mentali tat-tfal, iż-żgħażagħ u l-edukaturi. Saħqet fuq l-ispeċifiċitajiet ta’ dan il-Kurrikulu għas-saħħa mentali tat-Tfal u ż-Żgħażagħ u rrimarkat l-importanza ta’ implimentazzjoni sistematika ta’ programmi preventivi bbażati fuq l-evidenza fil-kindergartens u l-iskejjel.

 

Aktar minn 250 persuna mill-Kroazja pparteċipaw fl-Assemblea, inklużi pedagoġisti soċjali u rappreżentanti tal-Ministeri rilevanti.

 

1.jpg
2.jpg

Mejju 2021 - TAGĦRIF U DISKUSSJONI ONLINE DWAR IL-KONTRIBUZZJONI TAL-PROMEHS GĦAS-SAĦĦA MENTALI TAT-TFAL U ŻGĦAŻAGĦ –

Il-Belt ta' Rijeka organizzat taħdita u diskussjoni onlajn bħala parti mill-avveniment "Il-futur tagħna jinsab f'idejna."

 

L-avveniment iffoka fuq is -saħħa mentali tat-tfal u ż-żgħażagħ fi żmien il-pandemija, u l-għan tat-taħdita u tad-diskussjoni kien li titqajjem kuxjenza dwar l-importanza tal-benessri psikoloġiku tat-tfal u ż-żgħażagħ. Id-Dipartiment tal-Edukazzjoni u l-Iskola tal-Belt ta’ Rijeka ipparteċipa b’lectures u diskussjoni onlajn li saru mill-psikologa Katarina Banov u l-PhD Sanja Tatalović Vorkapić, professur assoċjat. Il-kollega Banov tkellem dwar il-problemi taż-żgħażagħ f'Rijeka matul il-pandemija, u ppreżenta ċentru ta' konsulenza psikoloġika onlajn b'xejn "Kollox tajjeb", forma ta' appoġġ ipprovdut mill-Belt ta' Rijeka. PhD Sanja Tatalović Vorkapić, Professur Assoċjat, kellha taħdita plenarja mistiedna li matulha ppreżentat il-proġett PROMEHS u enfasizzat l-importanza tiegħu fit-tisħiħ tal-kompetenzi soċjali u emozzjonali u r-reżiljenza tat-tfal u ż-żgħażagħ, iżda wkoll is-saħħa mentali tal-edukaturi tat-tfal u l-għalliema tagħhom. u l-benesseri. Barra minn hekk, ġie ppreżentat il-kontribut sinifikanti ta’ dan il-proġett li bħalissa qed jiġi implimentat, kemm mill-perspettiva tat-tfal u l-ġenituri tagħhom, kif ukoll mill-perspettiva tal-edukaturi u l-għalliema li magħhom qed issir superviżjoni regolari.

Il-membri tat-tim tal-PROMEHS ħadmu b'mod attiv ma' dawk li jfasslu l-politika biex jiżguraw bidliet reali fil-politika fl-Ewropa.

Hawn huma xi punti ewlenin ta’ dan ix-xogħol:

IL-GREĊJA :

 • 2 ta’ Jannar 2020 - Laqgħa personalment mad-Direttur tal-Edukazzjoni, il-Greċja tal-Punent, is-Sur Giannopoulos, Konstantinos, biex jiddiskutu l-proġett.

 • 28 ta' Awwissu 2020 - Laqgħa personalment mar-Rettur tal-Università ta' Patras, Dr Bouras, Christos. Id-diskussjoni ċċentrata fuq ir-rwol li jista' jkollha l-Università ta' Patras fi ħdan il-proġett PROMEHS.

 • 2 ta' Settembru, 2020 - Laqgħa onlajn mal-Koordinatur tal-Promozzjoni tas-Saħħa Mentali, Skejjel Primarji fil-prefettura ta 'Achaia, is-Sinjura Papakonstantinon Artemis, u mal-Koordinatur tal-Promozzjoni tas-Saħħa Mentali, Skejjel Sekondarji fil-prefettura ta' Achaia, is-Sinjura Thomopoulou Ioanna. Is-suġġett tad-diskussjoni tagħna: Il-proġett PROMEHS Erasmus u l-implimentazzjoni tiegħu fl-iskejjel primarji u sekondarji tal-Greċja tal-Punent. PROMEHS paragun ma' programmi simili tas-Saħħa Mentali fl-Iskejjel Griegi.

 • 3 ta' Settembru 2020 - Laqgħa onlajn mal-Koordinatur tal-Edukazzjoni Primarja, il-Greċja tal-Punent, is-Sur Papadakis, Spyros u s-36 koordinatur tal-edukazzjoni primarja u sekondarja fil-Greċja tal-Punent biex jiddiskutu kif jiġi implimentat il-kurrikulu PROMEHS fl-iskejjel.

 

 

IL-PORTUGALL :

 • 5 ta’ Novembru, 2019 – Laqgħa wiċċ imb’wiċċ mal-Kap u l-istaff tekniku tad-Diviżjoni tal-Iżvilupp tal-Politika tal-Edukazzjoni - Kunsill tal-Belt ta’ Oeiras, għat-tixrid ġenerali tal-Proġett PROMEHS.

 • 8 ta' Jannar 2020 - Laqgħa wiċċ imb'wiċċ mal-Kap u l-istaff tekniku tad-Dipartiment tal-Intervent Soċjali - Kunsill tal-Belt ta' Almada, għal ġenerali  tixrid tal-Proġett PROMEHS.

 • 4 ta' Marzu, 2020 - Laqgħa onlajn mad-Direttur u l-istaff tekniku tal-Osservatorju tal-Psikoloġija u l-Benessri - Distrett ta' Viseu, biex jiġi ppreżentat il-Proġett PROMEHS.

 • 10 ta' Marzu, 2020 - Laqgħa wiċċ imb'wiċċ mal-istaff tekniku tad-Diviżjoni tal-Iżvilupp tal-Politika tal-Edukazzjoni- Il-Kunsill tal-Belt ta' Oeiras, biex jippreżenta formalment il-Proġett PROMEHS.

 • 5 ta' Mejju, 2020 - Laqgħa onlajn għal aġġornament u biex tippreżenta l-imsieħba, mad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni u l-Iżvilupp tal-Politika - Kunsill tal-Belt ta 'Oeiras, id-Dipartiment tal-Intervent Soċjali u Diviżjoni tal-Edukazzjoni - Kunsill tal-Belt ta' Almada u l-Osservatorju tal-Psikoloġija u l-Benessri - Distrett ta' Viseu.

 • 13 ta’ Lulju, 2020 - Laqgħa onlajn mad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni u l-Iżvilupp tal-Politika u l-Kap tal-Unità tal-Innovazzjoni u l-Proġetti Speċjali  - Kunsill tal-Belt ta' Oeiras.

 • 25 ta' Settembru, 2020 - Laqgħa onlajn mad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni u l-Iżvilupp tal-Politika - Kunsill tal-Belt ta' Oeiras għal aġġornament dwar l-għażla tal-iskejjel.

 • 2 ta’ Ottubru, 2020 - Laqgħa Online mad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni - Kunsill tal-Belt ta’ Almada biex jiġu ppreżentati l-clusters tal-iskejjel magħżula mid-Dipartiment biex jipparteċipaw fil-Proġett PROMEHS.

 • 16 ta’ Novembru 2020 – Laqgħa onlajn mal-Kap u l-istaff tekniku tad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni – Kunsill tal-Belt ta’ Viseu biex jiġi ppreżentat il-Proġett PROMEHS.

 • 21 ta’ Diċembru, 2020 – Laqgħa onlajn mad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni u l-persunal tekniku tal-Iżvilupp tal-Politika - Kunsill tal-Belt ta’ Oeiras biex jiġi ppreżentat il-progress li sar bil-Proġett PROMEHS.

IL-LATVJA:

 • 12 ta' Ottubru, 2020 -  Laqgħa konġunta personalment mal-Viċi Sindku tar-reġjun ta' Sigulda Līga Sausiņa, il-Kap tal-Bord tal-Iskola tar-reġjun ta' Sigulda Sandra Tukiša kif ukoll il-prinċipali ta' 14-il skola involuti fi PROMEHS (immexxi minn Baiba Martinsone).

 • 9 ta' Diċembru 2020 -  Baiba Martinsone ġiet mistiedna tipparteċipa f'laqgħa tal-Kumitat tal-Edukazzjoni, ix-xjenza u l-kultura fis-Saeima (il-Parlament tal-Latvja). Fost it-temi ta’ din il-laqgħa kien hemm it-tagħlim mill-bogħod u r-rwol tas-saħħa mentali f’dan il-perjodu ta’ edukazzjoni taħt restrizzjonijiet.

 • 16 ta' Diċembru 2020 - Baiba Martinsone ppreżentat fuq suġġett simili fil-laqgħa tal-bord superviżorju tal-kumitat nazzjonali Latvjan tal-UNESCO u l-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xjenza tal-Latvja.

 • 18 ta' Diċembru 2020 - Baiba Martinsone ġiet mistiedna titkellem mal-ministru tal-Edukazzjoni u x-xjenza Ilga Šuplinska fl-FB tal-ministeru dwar ir-rubrika "Is-suġġett attwali" dwar il-benessri tal-għalliema u l-promozzjoni tas-saħħa mentali. Wara din l-intervista qasira (il-ministru għamel il-mistoqsija u Baiba wieġeb) kien hemm l-opportunità li niddiskutu mal-ministru dwar ir-rakkomandazzjonijiet tal-PROMEHS għal dawk li jfasslu l-politika. Qbilna li r-rakkomandazzjonijiet se jiġu kondiviżi mal-ministeru.

Ġunju 2020 - It-Tim Latvjan jiltaqa' mal-Viċi Sindku tal-muniċipalità tar-reġjun ta' Sigulda, il-Kap tal-Bord tal-Edukazzjoni Reġjonali u l-Kap tal-Alleanza Metodoloġika Reġjonali.
thumbnail_IMG_2874.jpg

Fil-15 ta’ Ġunju, 2020, il-membri tat-tim tal-PROMEHS Latvjan (maniġer tal-proġett prof. Baiba Martinsone u għalliema tal-proġett Vineta Inberga) kellhom laqgħa mal-Viċi Sindku tal-muniċipalità tar-reġjun ta’ Sigulda, Līga Sausiņa, Il-kap tal-Bord tal-Edukazzjoni Reġjonali, Sandra Tukiša , u l-kap tal-alleanza metodoloġika reġjonali, Vaira Siliņa. Il-laqgħa saret fil-Muniċipalità tar-reġjun ta 'Sigulda

 

L-għan tal-laqgħa kien li taġġorna dwar il-progress tal-proġett, qbil dwar l-attivitajiet li jmiss rigward l-organizzazzjoni tal-konferenza nazzjonali tal-ftuħ, u attivitajiet oħra ta 'tixrid fil-livell nazzjonali.

Riżultati:

 • Id-dettalji tekniċi u organizzattivi ewlenin tal-konferenza tal-ftuħ fil-25 ta’ Awwissu ġew solvuti. 

 • Intlaħaq ftehim dwar kif jiġu avviċinati l-iskejjel (kuntatti individwali mal-mexxejja tal-iskejjel, ittri ta’ stedina, forniment ta’ fuljetti PROMEHS).

 • Ir-reġistrazzjoni onlajn tal-parteċipanti bdiet. Il-ftehim li streaming tal-konferenza se jkun offrut fuq livell nazzjonali.

Jannar 2020 f'Palazzo della Regione, Milan (l-Italja)
WhatsApp Image 2020-01-23 at 15.22.46.jp

It-tim Taljan PROMEHS flimkien mal-Uffiċċju Reġjonali għall-Ħarsien tal-Lombardija organizzaw konferenza nazzjonali għall-għalliema, l-edukaturi, dawk li jfasslu l-politika u professjonisti tas-saħħa soċjali.

 

Il-Konferenza, li saret fit-22 ta' Jannar 2020, kienet opportunità kbira biex tippreżenta l-proġett PROMEHS lil udjenza wiesgħa u diversa, u biex tintroduċi uffiċjalment il-kollaborazzjoni ġdida u importanti tagħna mal-Uffiċċji Reġjonali tal-Lombardija. Aħna se nkunu qed naħdmu mill-qrib ma' nies li ilhom jippromwovu s-saħħa fl-iskola għal żmien twil. Ninsabu kunfidenti li dan se jgħin biex isaħħaħ aktar l-impatt tal-proġett tagħna.

Novembru 2019 fis-Senat, Ruma (l-Italja)
69667317_2578640935555694_88566209440435

It-Tim Taljan PROMEHS (il-Prof. Ilaria Grazzani, il-Prof. Veronica Ornaghi u Dr Valeria Cavioni) ġew mistiedna mis-Senatur is-Sinjura Bianca Laura Granato (VII Kummissjoni Permanenti - Edukazzjoni Pubblika u Wirt Kulturali) fis-Senat f'Ruma (l-Italja) biex jaqsmu ma’ esperti oħra ideat dwar kif tista’ tippromwovi s-saħħa mentali fl-iskola.

Il-laqgħa kellha l-għan li tħejji Konferenza dwar dawn is-suġġetti speċifiċi li se sseħħ fi Frar 2020, f’Ruma.

Novembru 2019 - It-Tim Latvjan jiltaqa’ mal-Viċi Sindku ta’ Sigulda u l-Kap tal-Bord tal-Edukazzjoni Reġjonali
IMG_2916.JPG

Il-membri tat-tim Latvjan PROMEHS (il-Prof. Baiba Martinsone u Vineta Inberga) għadhom kemm kellhom laqgħa mal-Viċi Sindku ta’ Sigulda, Līga Sausiņa, u mal-Kap tal-Bord tal-Edukazzjoni Reġjonali, Sandra Tukiša.

L-għan tal-laqgħa kien li taġġornahom fuq il-progress fi ħdan il-proġett, l-implimentazzjoni u l-passi ta’ riċerka li jmiss tal-kurrikulu tal-PROMEHS, u modi xierqa biex jinxterrdu r-riżultati.

L-azzjonijiet li ġejjin ġew identifikati:

 • konferenza Nazzjonali se tkun organizzata f'Awwissu 2020 sabiex tippreżenta l-proġett lill-għalliema, ġenituri u awtoritajiet ta' politika fir-reġjun ta' Sigulda, u lil hinn;

 • se tiġi rrekordjata intervista mal-maniġer tal-proġett il-Professur Baiba Martinsone dwar il-promozzjoni tas-saħħa mentali, it-tagħlim emozzjonali u soċjali u l-proġett PROMEHS. Televiżjoni lokali se jxandar din l-intervista sabiex tasal għal udjenza wiesgħa u mhux teknika madwar il-Latvja.

bottom of page